ACM DL

ACM Transactions on

Knowledge Discovery from Data (TKDD)

Menu
Latest Articles

Graph Manipulations for Fast Centrality Computation

The betweenness and closeness metrics are widely used metrics in many network analysis applications. Yet, they are expensive to compute. For that... (more)

Finding Dynamic Dense Subgraphs

Online social networks are often defined by considering interactions of entities at an aggregate level. For example, a call graph is formed among individuals who have called each other at least once; or at least k times. Similarly, in social-media platforms, we consider implicit social networks among users who have interacted in some way, e.g.,... (more)

Modeling Buying Motives for Personalized Product Bundle Recommendation

Product bundling is a marketing strategy that offers several products/items for sale as one bundle. While the bundling strategy has been widely used,... (more)

Combining Structured Node Content and Topology Information for Networked Graph Clustering

Graphs are popularly used to represent objects with shared dependency relationships. To date, all existing graph clustering algorithms consider each... (more)

An Influence Propagation View of PageRank

For a long time, PageRank has been widely used for authority computation and has been adopted as a solid baseline for evaluating social influence related applications. However, when measuring the authority of network nodes, the traditional PageRank method does not take the nodes’ prior knowledge into consideration. Also, the connection... (more)

Learning Multiple Diagnosis Codes for ICU Patients with Local Disease Correlation Mining

In the era of big data, a mechanism that can automatically annotate disease codes to patients’ records in the medical information system is in... (more)

Scalable and Efficient Flow-Based Community Detection for Large-Scale Graph Analysis

Community detection is an increasingly popular approach to uncover important structures in large networks. Flow-based community detection methods rely... (more)

Robust Graph Regularized Nonnegative Matrix Factorization for Clustering

Matrix factorization is often used for data representation in many data mining and machine-learning problems. In particular, for a dataset without any... (more)

Partitioned Similarity Search with Cache-Conscious Data Traversal

All pairs similarity search (APSS) is used in many web search and data mining applications. Previous work has used techniques such as comparison... (more)

Recommendations Based on Comprehensively Exploiting the Latent Factors Hidden in Items’ Ratings and Content

To improve the performance of recommender systems in a practical manner, several hybrid approaches... (more)

Spatial Prediction for Multivariate Non-Gaussian Data

With the ever increasing volume of geo-referenced datasets, there is a real need for better statistical estimation and prediction techniques for... (more)

Moving Destination Prediction Using Sparse Dataset

Moving destination prediction offers an important category of location-based applications and provides essential intelligence to business and... (more)

NEWS

April 2017 -- Call for Nominations

 

Editor-In-Chief, ACM Transaction on Knowledge Discovery from Data

 

About TKDD 

The ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) publishes original archival papers in the area of knowledge discovery from data and closely related disciplines.  The majority of the papers that appear in TKDD is expected to address the logical and technical foundation of knowledge discovery and data mining.

READ MORE
Forthcoming Articles

Introduction to Special Issue on Best Papers from KDD 2016

Bibliometrics

Publication Years 2007-2017
Publication Count 285
Citation Count 2475
Available for Download 285
Downloads (6 weeks) 3657
Downloads (12 Months) 30801
Downloads (cumulative) 194938
Average downloads per article 684
Average citations per article 9
First Name Last Name Award
John Canny ACM Doctoral Dissertation Award (1987)
Carlos A. Castillo ACM Senior Member (2014)
Chris Clifton ACM Senior Member (2006)
Graham R. Cormode ACM Distinguished Member (2013)
Benjamin Fung ACM Senior Member (2013)
John E Hopcroft ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award (2008)
ACM A. M. Turing Award (1986)
Piotr Indyk ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award (2012)
Jon Kleinberg ACM AAAI Allen Newell Award (2014)
ACM Prize in Computing (2008)
Laks Lakshmanan ACM Distinguished Member (2016)
Chih-Jen Lin ACM Distinguished Member (2011)
ACM Senior Member (2010)
Chang-Tien Lu ACM Distinguished Member (2015)
Tao Mei ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2012)
Filippo Menczer ACM Distinguished Member (2013)
Sethuraman Panchanathan ACM Senior Member (2009)
Jian Pei ACM Senior Member (2007)
Domenico Sacca ACM Senior Member (2007)
Jeffrey D Ullman ACM Karl V. Karlstrom Outstanding Educator Award (1997)
Hui Xiong ACM Distinguished Member (2014)
ACM Senior Member (2010)
Qiang Yang ACM Distinguished Member (2011)
Mohammed Zaki ACM Distinguished Member (2010)
Ben Yanbin Zhao ACM Distinguished Member (2015)
Yu Zheng ACM Distinguished Member (2016)
ACM Senior Member (2011)
Zhi-Hua Zhou ACM Distinguished Member (2013)
ACM Senior Member (2011)
Zhi-Hua Zhou ACM Distinguished Member (2013)
ACM Senior Member (2011)

First Name Last Name Paper Counts
Christos Faloutsos 12
Hui Xiong 7
Jieping Ye 7
Jian Pei 5
Aristides Gionis 5
Tao Li 5
Philip YU 4
Zhiwen Yu 4
Zhihua Zhou 4
Shenghuo Zhu 4
Heng Huang 4
John Lui 4
Feiping Nie 4
Bin Guo 4
Huan Liu 4
Christopher Jermaine 4
John Hopcroft 3
Lise Getoor 3
Jure Leskovec 3
Malik Magdon-Ismail 3
Mingsyan Chen 3
Enhong Chen 3
Qi Liu 3
Xiaoli Fern 3
Jilles Vreeken 3
Yun Chi 3
Yasushi Sakurai 3
Evimaria Terzi 3
Yihong Gong 3
Lei Tang 3
Hong Cheng 3
Dingding Wang 3
Fabio Fassetti 3
Chengqi Zhang 3
Fabrizio Angiulli 3
Zhu Wang 2
Jianhui Chen 2
Yu Zhang 2
Yangqiu Song 2
Qiang Yang 2
Arthur Zimek 2
Michalis Vazirgiannis 2
Junzhou Zhao 2
Xiaohong Guan 2
Geoffrey Webb 2
Indrajit Bhattacharya 2
Panagis Magdalinos 2
Jin Huang 2
Xiao Yu 2
Yanjie Fu 2
Charles Ling 2
Ruoming Jin 2
B Prakash 2
Andrea Esuli 2
JiLei Tian 2
Ping Luo 2
Yuru Lin 2
Shinjae Yoo 2
Ian Davidson 2
Nikolaj Tatti 2
Antonella Guzzo 2
Guofei Jiang 2
Jiawei Han 2
Petros Drineas 2
Hanghang Tong 2
Xiang Zhang 2
Antônio Loureiro 2
Daniel Kifer 2
Jiawei Han 2
Fabrizio Sebastiani 2
Laks Lakshmanan 2
Yan Liu 2
Jimeng Sun 2
Don Towsley 2
Rita Chattopadhyay 2
Sucheta Soundarajan 2
Yong Ge 2
Xianchao Zhang 2
Dacheng Tao 2
Belle Tseng 2
Vivekanand Gopalkrishnan 2
Jie Tang 2
Wei Ding 2
Eugene Agichtein 2
Christopher Leckie 2
Carlotta Domeniconi 2
Sanjay Ranka 2
Jiliang Tang 2
Dantong Yu 2
Charalampos Tsourakakis 2
Kui Yu 2
Wei Fan 2
Srinivasan Parthasarathy 2
Hari Sundaram 2
Spiros Papadimitriou 2
Joydeep Ghosh 2
Martin Ester 2
Dino Pedreschi 2
Jirong Wen 2
Pinghui Wang 2
Hao Huang 2
Hong Qin 2
Kristina Lerman 2
Yehuda Koren 2
Heikki Mannila 2
Panayiotis Tsaparas 2
Alexandru Iosup 1
Aniket Chakrabarti 1
Saurabh Kataria 1
Reza Zafarani 1
Amin Saberi 1
Matthew Rattigan 1
Geoffrey Barbier 1
Limin Yao 1
Cheukkwong Lee 1
Olvi Mangasarian 1
Chris Clifton 1
Mohammed Zaki 1
Jennifer Dy 1
Shaojun Wang 1
Loïc Cerf 1
Henry Tan 1
Gianluigi Greco 1
Francesco Gullo 1
Guimei Liu 1
Min Ding 1
Gensheng Zhang 1
Yiming Yang 1
Vassilios Vassiliadis 1
Jennifer Neville 1
Kaiming Ting 1
Ayan Acharya 1
Sreangsu Acharyya 1
Arnold Boedihardjo 1
Changtien Lu 1
Zhiqiang Xu 1
Aditya Menon 1
Zhongfei Zhang 1
Matthew Rowe 1
Christophe Giraud-Carrier 1
Edward Chang 1
Kazumi Saito 1
Chengxiang Zhai 1
Dong Xin 1
Christian Böhm 1
Stephen Fienberg 1
Raviv Raich 1
Dafna Shahaf 1
Bilson Campana 1
Vibhor Rastogi 1
Deng Cai 1
Sigal Sina 1
Sarit Kraus 1
Chris Ding 1
Lior Rokach 1
Longjie Li 1
Bruno Abrahão 1
Xiaolin Wang 1
Tingting Gao 1
Shantanu Sharma 1
Yuanli Pei 1
Teresa Tjahja 1
Wenchih Peng 1
Zekai Gao 1
Dityan Yeung 1
Sutharshan Rajasegarar 1
Jeffrey Chan 1
Laura Smith 1
Jin Zhang 1
Shanshan Feng 1
Guannan Liu 1
Liang Wang 1
Kimon Fountoulakis 1
Lorenzo Severini 1
Lei Ma 1
Ou Wu 1
Xing Yong 1
T Murali 1
Kiyoko Aoki-Kinoshita 1
Sudhir Kumar 1
Ravi Janardan 1
Tiancheng Lou 1
Guna Seetharaman 1
Beilun Wang 1
Chihya Shen 1
Zhitao Wang 1
Jingrui He 1
Ali Hemmatyar 1
Wei Cheng 1
Meng Jiang 1
Peng Cui 1
Yi Zhen 1
Giacomo Berardi 1
Xiaotong Zhang 1
Han Liu 1
Kathleen Carley 1
Xiaodan Song 1
Yasuhiro Fujiwara 1
Wei Wang 1
ChienWei Chen 1
Weiyin Loh 1
John Salerno 1
Nitin Kumar 1
Flip Korn 1
Siqi Shen 1
Xinran He 1
Lei Li 1
Ying Wang 1
Ke Wang 1
Chris Ding 1
Jing Zhang 1
Benoît Dumoulin 1
Xiuyao Song 1
John Gums 1
Yin Zhang 1
Zhongfei Zhang 1
Yunxin Zhao 1
Jude Shavlik 1
Qian Sun 1
Sibel Adalı 1
Xiaohui Lu 1
Domenico Saccà 1
Francesco Lupia 1
Nima Mirbakhsh 1
Antti Ukkonen 1
Xindong Wu 1
Zheng Wang 1
Johannes Schneider 1
Bin Cui 1
Juanzi Li 1
Patrick Haffner 1
Zhili Zhang 1
Qingyan Yang 1
Christos Boutsidis 1
Bingsheng Wang 1
Hui Ke 1
Tamara Kolda 1
Jie Wang 1
Galileo Namata 1
Scott Burton 1
Karthik Subbian 1
João Duarte 1
Yulan He 1
John Frenzel MD 1
Hua Duan 1
Gianlorenzo D'Angelo 1
Yu Zheng 1
Saurav Sahay 1
Xiaowen Ding 1
Moshe Kam 1
Jieping Ye 1
Xiaofeng Zhu 1
Licong Cui 1
Yandong Liu 1
Qiaozhu Mei 1
Joshua Vogelstein 1
Takeshi Yamada 1
Suresh Iyengar 1
Jiawei Han 1
Ashwin Machanavajjhala 1
Ming Zhang 1
Shlomi Dolev 1
Fang Wang 1
Haixun Wang 1
Erheng Zhong 1
Wei Fan 1
Zhirui Hu 1
Dheeraj Kumar 1
Yao Wu 1
Dandan Qiao 1
Feng Chen 1
Eugenia Kontopoulou 1
Jörg Sander 1
Siyuan Liu 1
Maria Halkidi 1
Luming Zhang 1
Lei Zou 1
Jian Wang 1
Manos Papagelis 1
Ruud Van De Bovenkamp 1
Clyde Giles 1
Wei Peng 1
Steven Hoi 1
David Jensen 1
David Gleich 1
Tengfei Bao 1
Brook Wu 1
Glenn Fung 1
Zeeshan Syed 1
Kamalakar Karlapalem 1
Dimitrios Mavroeidis 1
Dale Schuurmans 1
Peer Kröger 1
Céline Robardet 1
Jean Boulicaut 1
Pradeep Tamma 1
James Cheng 1
Shachar Kaufman 1
Ori Stitelman 1
Zengjian Hu 1
Boaz Ben-Moshe 1
Neil Smalheiser 1
Leland Wilkinson 1
José Balcázar 1
Hockhee Ang 1
Steven Hoi 1
Weekeong Ng 1
Mengling Feng 1
Xiao Jiang 1
Lyle Ungar 1
Franco Turini 1
Comandur Seshadhri 1
Luan Tang 1
Quanquan Gu 1
Xintao Wu 1
Nick Duffield 1
Chun Li 1
Jianyong Wang 1
Feitony Liu 1
Sanjay Chawla 1
Jinpeng Wang 1
Arnau Prat-Pérez 1
Josep Larriba-Pey 1
Risa Myers 1
Qingtian Zeng 1
Brian Gallagher 1
John Hutchins 1
Taneli Mielikäinen 1
Ji Liu 1
Manuel Gomez-Rodriguez 1
Sethuraman Panchanathan 1
Abdullah Mueen 1
Yizhou Sun 1
Xiaofei He 1
Muthuramakrishnan Venkitasubramaniam 1
Robert Kleinberg 1
Zhi Yang 1
Yafei Dai 1
Tanmoy Chakraborty 1
Chenguang Wang 1
Victor Lee 1
David Leake 1
Zhoujun Li 1
Neilzhenqiang Gong 1
Yi Chang 1
Qiang Wei 1
Bill Howe 1
Ahmet Sarıyüce 1
Sen Wang 1
Chong Peng 1
Changtien Lu 1
Nicholasjing Yuan 1
Yu Yang 1
Pierluigi Crescenzi 1
Zijun Yao 1
Weiming Hu 1
Maoying Qiao 1
Wei Bian 1
Ying Jin 1
Hiroshi Mamitsuka 1
Zoran Obradović 1
Wangchien Lee 1
Sri Ravana 1
Alex Beutel 1
Shiqiang Yang 1
Jerry Kiernan 1
Sitaram Asur 1
Kevin Yip 1
Wei Zheng 1
Zhenxing Wang 1
Ravi Konuru 1
Baoxing Huai 1
Hengshu Zhu 1
Nick Street 1
Pritam Gundecha 1
Edward Wild 1
Murat Kantarcıoğlu 1
John Guttag 1
Marc Plantevit 1
Lei Chen 1
Fan Guo 1
Jinlin Chen 1
Shantanu Godbole 1
Alin Dobra 1
Bin Zhou 1
Binay Bhattacharya 1
Anushka Anand 1
Yicheng Tu 1
Dan Simovici 1
Hao Wang 1
Siddharth Gopal 1
Madhav Jha 1
Alice Leung 1
Renato Assunção 1
Subhabrata Sen 1
Dino Ienco 1
Rosa Meo 1
Pauli Miettinen 1
Eduardo Hruschka 1
Hongliang Fei 1
Jun Huan 1
Carlos Garcia-Alvarado 1
Ana Appel 1
Jeffreyxu Yu 1
Zhen Guo 1
Yashu Liu 1
Waynexin Zhao 1
Faming Lu 1
Andrew Mehler 1
Stephen North 1
Seungil Huh 1
Chojui Hsieh 1
Chihjen Lin 1
Zheng Wang 1
Thanawin Rakthanmanon 1
Jesin Zakaria 1
Kedar Bellare 1
Brandon Norick 1
Ming Ji 1
Yuval Elovici 1
Ming Lin 1
Changshui Zhang 1
Carlos Lorenzetti 1
Dan Roth 1
Ephraim Korach 1
Jeffrey Ullman 1
Wenyuan Zhu 1
Kai Zheng 1
Zhongyuan Wang 1
Thomas Reichherzer 1
Allon Percus 1
Xunhua Guo 1
Xue Li 1
Guodong Long 1
Xutong Liu 1
Yencheng Lu 1
Jie Cheng 1
Qinli Yang 1
Josif Grabocka 1
Nicolas Schilling 1
Xiang Li 1
David Aha 1
Richard Xu 1
Sougata Mukherjea 1
Ashwin Ram 1
Zhanpeng Fang 1
Jing Peng 1
Feiyu Xiong 1
Fei Wang 1
Shiqiang Tao 1
Guoqiang Zhang 1
Xinjiang Lu 1
Yang Zhou 1
Dengyong Zhou 1
Ming Zhang 1
Biru Dai 1
Divesh Srivastava 1
Hungleng Chen 1
Zhenjie Zhang 1
Liang Hong 1
Hunghsuan Chen 1
Venu Satuluri 1
Rose Yu 1
Yao Zhang 1
Aisling Kelliher 1
Paul Castro 1
Lian Duan 1
Bruno Ribeiro 1
Anon Plangprasopchok 1
Shengrui Wang 1
Patrick Hung 1
Ganesh Ramesh 1
A Patterson 1
Manolis Kellis 1
Siyuan Liu 1
Carlos Castillo 1
Tianbing Xu 1
Sanmay Das 1
Amit Dhurandhar 1
Beechung Chen 1
Fedja Hadzic 1
Li Wan 1
Weekeong Ng 1
Sethuraman Panchanathan 1
Michael Mampaey 1
Elizabeth Chang 1
Aminul Islam 1
Yu Lei 1
Haojun Zhang 1
Limsoon Wong 1
Maria Sapino 1
Shipeng Yu 1
Zhiting Hu 1
Pedro Melo 1
Yuan Jiang 1
Qinbao Song 1
Michele Coscia 1
Yi Wang 1
Charles Elkan 1
Matteo Riondato 1
Jaideep Srivastava 1
João Gama 1
Tomoharu Iwata 1
Naonori Ueda 1
Qi Lou 1
Wei Fan 1
Carlos Guestrin 1
Xifeng Yan 1
Julian McAuley 1
Sriram Srinivasan 1
Niloy Ganguly 1
Animesh Mukherjee 1
Sanjukta Bhowmick 1
Lingjyh Chen 1
Linhong Zhu 1
Makoto Yamada 1
Guoqing Chen 1
Daniel Halperin 1
Shiyou Qian 1
Jian Cao 1
Jie Wang 1
Kamer Kaya 1
Quan Sheng 1
Qiang Cheng 1
Maha Alabduljalil 1
Bertil Schmidt 1
Yi Yang 1
Quanzeng You 1
Tao Mei 1
Kosuke Hashimoto 1
Nobuhisa Ueda 1
Jie Tang 1
Haiqin Yang 1
Aparna Varde 1
Leonid Hrebien 1
Pei Yang 1
Li Li 1
Denian Yang 1
Zhishan Guo 1
Yunsing Koh 1
Silei Xu 1
Bo Liu 1
Ricardo Campello 1
Shuhui Wang 1
Qiang Qu 1
Jeffrey Chan 1
Michael Houle 1
Dimitrios Gunopulos 1
Pedro Vaz De Melo 1
Daxin Jiang 1
Muna Al-Razgan 1
Lei Zhang 1
Peilin Zhao 1
Mohsen Bayati 1
Raymond Wong 1
Ada Fu 1
Li Zheng 1
Noman Mohammed 1
Jaideep Vaidya 1
Collin Stultz 1
Boleslaw Szymanski 1
Maguelonne Teisseire 1
Chao Liu 1
Paolo Boldi 1
Lini Thomas 1
Sachindra Joshi 1
Tharam Dillon 1
Yixin Chen 1
Xuanhong Dang 1
Shumo Chu 1
Luigi Pontieri 1
Francesco Bonchi 1
Kasim Candan 1
Sunil Vadera 1
S Upham 1
Thomas Porta 1
Hongzhi Yin 1
Bingrong Lin 1
Jeffrey Erman 1
Ming Li 1
Dora Erdős 1
Joydeep Ghosh 1
Kaiyuan Zhang 1
Carlos Ordonez 1
Fosca Giannotti 1
James Cheng 1
U Kang 1
Peter Christen 1
Daniel Dunlavy 1
Christos Doulkeridis 1
David Dominguez-Sal 1
Steven Skiena 1
Hiroshi Motoda 1
Danai Koutra 1
Chris Volinsky 1
Hsiangfu Yu 1
Andreas Krause 1
Aditya Parameswaran 1
Binbin Lin 1
Johannes Gehrke 1
Christo Wilson 1
Ben Zhao 1
Bin Liu 1
Antonio Ortega 1
Seunghee Bae 1
Can Chen 1
Erik Saule 1
Tao Ku 1
Yunhong Hu 1
Abhisek Kundu 1
Hoangvu Dang 1
Fen Xia 1
Linlin Zong 1
Yijuan Lu 1
Feng Liu 1
Yufeng Wang 1
Ernest Garcia 1
Shamkant Navathe 1
Wei Fan 1
Yubao Wu 1
Maryam Tahani 1
Hamid Rabiee 1
Ying Wei 1
Rezwan Ahmed 1
Wei Wei 1
Duygu Ucar 1
Mustafa Bilgic 1
Ben Kao 1
David Cheung 1
Cheng Zeng 1
Atreya Srivathsan 1
Tong Sun 1
Songhua Xu 1
Yanchi Liu 1
Kun Liu 1
Duo Zhang 1
Dmitry Pavlov 1
Raymond Ng 1
Piotr Indyk 1
Christopher Carothers 1
Anne Laurent 1
Satyanarayana Valluri 1
Ashish Verma 1
Jérémy Besson 1
Raghu Ramakrishnan 1
Rong Ge 1
Byronju Gao 1
Li Tu 1
Saharon Rosset 1
Claudia Perlich 1
Tuannhon Dang 1
Seekiong Ng 1
Hong Xie 1
Chengkai Li 1
Salvatore Ruggieri 1
Jing Zhang 1
Rodrigo Alves 1
Ramana Kompella 1
Vasileios Kandylas 1
Juhua Hu 1
Yu Jin 1
Veerabhadran Baladandayuthapani 1
Giulio Rossetti 1
Timothy De Vries 1
Eric Xing 1
Albert Bifet 1
Xiaoming Li 1
Josep Brunat 1
Jiang Bian 1
Padhraic Smyth 1
Jiayu Pan 1
Claudia Plant 1
Brandon Westover 1
Eamonn Keogh 1
Ron Eyal 1
Avi Rosenfeld 1
Asaf Shabtai 1
Shifeng Weng 1
Foto Afrati 1
Rómer Rosales 1
Xiaofang Zhou 1
Xindong Wu 1
Fangtao Li 1
Ana Maguitman 1
Filippo Menczer 1
Junjie Wu 1
Martin Rosvall 1
Guoqing Chen 1
Um&idot;t Catalyurek 1
Xiaojun Chang* 1
Lina Yao 1
Zhao Kang 1
Xin Jin 1
Tao Yang 1
Polina Rozenshtein 1
Junming Shao 1
Yllka Velaj 1
Xiaojun Chang 1
Lars Schmidt-Thieme 1
Michael Lyu 1
Dityan Yeung 1
Hongxia Yang 1
Haoda Fu 1
Dawei Zhou 1
Jingrui He 1
Liming Chen 1
Maryam Ramezani 1
Shebuti Rayana 1
Wei Wang 1
Michalis Faloutsos 1
Evangelos Papalexakis 1
Nicholas Sidiropoulos 1
Jilei Tian 1
Davoud Moulavi 1
George Karypis 1
Koji Hino 1
Masaru Kitsuregawa 1
Xiang Zhang 1
Jenwei Huang 1
James Bailey 1
Jianping Zhang 1
Manas Somaiya 1
Graham Cormode 1
Fernando Kuipers 1
Dick Epema 1
Linpeng Tang 1
Min Wang 1
Bin Li 1
Marc Maier 1
Mohamed Bouguessa 1
Mingxi Wu 1
Benjamin Fung 1
Ye Chen 1
John Canny 1
Dominique Laurent 1
Yeowwei Choong 1
Ying Cui 1
Lionel Ni 1
Luca Becchetti 1
Meghana Deodhar 1
Keli Xiao 1
Bo Long 1
Hans Kriegel 1
Gunjan Gupta 1
Kuan Zhang 1
Ling Feng 1
Diana Inkpen 1
Vetle Torvik 1
Edoardo Serra 1
Luigi Moccia 1
Claudio Schifanella 1
Min Wang 1
Ali Pınar 1
Michail Vlachos 1
Ling Chen 1
Yang Liu 1
Chunxiao Xing 1
Nesreen Ahmed 1
Shuiwang Ji 1
Dechuan Zhan 1
Ruggero Pensa 1
Saurabh Paul 1
Jose Hern´ndez-Orallo 1
Rainer Gemulla 1
Guangtao Wang 1
Xueying Zhang 1
Yiping Ke 1
Evrim Acar 1
Yang Zhou 1
Ben London 1
Eli Upfal 1
Charu Aggarwal 1
Joseph Ruiz Md 1
Masahiro Kimura 1
Neil Shah 1
Alexander Ihler 1
Kaiwei Chang 1
Forrest Briggs 1
Gustavo Batista 1
Qiang Zhu 1
Philip Yu 1
Jure Leskovec 1
Jon Kleinberg 1
Maya Bercovitch 1
Jun Yan 1
Marimuthu Palaniswami 1
James Bezdek 1
Jayavardhana Gubbi 1
Jevin West 1
Fei Yi 1
Ting Guo 1
Jia Wu 1
Xingquan Zhu 1
Biao Xiang 1
Yi Zheng 1
Xun Tang 1
Stefan Kramer 1
Huaimin Wang 1
Qiang You 1
Luke McDowell 1
Miao Tian 1
Naren Ramakrishnan 1
Qi Tian 1
Jennifer Neary 1
Minoru Kanehisa 1
Irwin King 1
Yanjun Qi 1
Theodoros Lappas 1
Munmun De Choudhury 1
Wenjie Li 1
Yada Zhu 1
Leman Akoglu 1
Chen Chen 1
Tina Eliassi-Rad 1
Huilei He 1
Hua Wang 1
Ling Liu 1
Fei Zou 1
Christos Faloutsos 1
Nitin Agarwal 1
Virgílio Almeida 1
Laiwan Chan 1
S Muthukrishnan 1
Kunta Chuang 1
Anthony Tung 1
Adelelu Jia 1

Affiliation Paper Counts
Lancaster University 1
Osaka University 1
University of Iowa 1
National University of Defense Technology China 1
Wright-Patterson AFB 1
Eli Lilly and Company 1
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich 1
Lawrence Livermore National Laboratory 1
University of Rochester 1
Naval Research Laboratory 1
Stevens Institute of Technology 1
Jerusalem College of Technology 1
University of California, Los Angeles 1
National Taiwan University of Science and Technology 1
Oracle Corporation 1
Lanzhou University 1
University of New South Wales 1
Northeastern University 1
Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics 1
University of Malaya 1
University of Milan 1
Temple University 1
Syracuse University 1
Umea University 1
Curtin University of Technology, Perth 1
US Naval Academy 1
University of Roma La Sapienza 1
Griffith University 1
University of New Mexico 1
University of Kuwait 1
Institute of Mathematics and Informatics Lithuanian 1
Amazon.com, Inc. 1
Harvard School of Engineering and Applied Sciences 1
Ariel University Center of Samaria 1
Siemens USA 1
eBay, Inc. 1
Yuncheng University 1
Innopolis University 1
Ryukoku University 1
California State University Fullerton 1
University of Michigan 1
Anhui University 1
University of Ontario Institute of Technology 1
Universite de Cergy-Pontoise 1
National Technical University of Athens 1
Princeton University 1
Claremont Graduate University 1
Queens College, City University of New York 1
Iowa State University 1
University of Arkansas - Fayetteville 1
Yale University 1
University of Auckland 1
University of Missouri-Columbia 1
John F. Kennedy School of Government 1
University of South Florida Tampa 1
Valley Laboratory 1
University of Salford 1
Hong Kong Polytechnic University 1
Australian National University 1
Sabanci University 1
University of Texas at Dallas 1
University of Vermont 1
Harvard University 1
University of Arizona 1
Nanjing University of Science and Technology 1
Washington University in St. Louis 1
Soochow University 1
HP Labs 1
Universidad Politecnica de Valencia 1
State University of New York at Albany 1
BBN Technologies 1
Air Force Research Laboratory Information Directorate 1
University of Shizuoka 1
National Chiao Tung University Taiwan 1
MITRE Corporation 1
Norwegian University of Science and Technology 1
Indian Institute of Science 1
Zhejiang Wanli University 1
Aston University 1
University of Hawaii at Hilo 1
Colorado School of Mines 1
University of Louisiana at Lafayette 1
Sandia National Laboratories, California 1
John Carroll University 1
Radboud University Nijmegen 1
Brigham and Women's Hospital 1
University of Toronto 1
De Montfort University 1
Florida Atlantic University 1
Wright State University 1
Singapore Management University 1
Air Force Research Laboratory 1
Macquarie University 1
University of West Florida 1
Universite Montpellier 2 Sciences et Techniques 1
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 1
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 1
University of Florence 1
University of Connecticut 1
Hong Kong Red Cross Blood Transfusion Service 1
Nokia USA 1
Universite Claude Bernard Lyon 1 1
Max Planck Institute for Informatics 2
Hefei University of Technology 2
Zhejiang University 2
Institute of High Performance Computing, Singapore 2
Johns Hopkins University 2
University of Electronic Science and Technology of China 2
Tel Aviv University 2
University of Minnesota System 2
University of Houston 2
The University of Hong Kong 2
Brigham Young University 2
The University of North Carolina at Charlotte 2
Sandia National Laboratories, New Mexico 2
Brown University 2
Montclair State University 2
South National University 2
Hong Kong Baptist University 2
University of California, Davis 2
Drexel University 2
University of Kansas Lawrence 2
University of Nebraska at Omaha 2
University of Quebec in Outaouais 2
Institute for Systems and Computer Engineering of Porto 2
Indiana University 2
University of Virginia 2
Industrial Technology Research Institute of Taiwan 2
Missouri University of Science and Technology 2
University of California, Berkeley 2
University of Tokyo 2
University Michigan Ann Arbor 2
Nokia Corporation 2
University of Ottawa, Canada 2
University of Athens 2
IBM Zurich Research Laboratory 2
Kent State University 2
University of California, San Diego 2
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo 2
Microsoft Research Asia 2
Qatar Computing Research institute 2
International Institute of Information Technology Hyderabad 3
Shandong University of Science and Technology 3
Bar-Ilan University 3
University of Hildesheim 3
Indian Institute of Technology, Kharagpur 3
University of Pennsylvania 3
University of California, Irvine 3
The University of British Columbia 3
Sandia National Laboratories 3
University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 3
University of Southern California, Information Sciences Institute 3
University of Kentucky 3
INSA Lyon 3
Academia Sinica Taiwan 3
George Mason University 3
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 3
Xerox Corporation 3
Chinese Academy of Sciences 3
Binghamton University State University of New York 3
Italian National Research Council 3
University of Massachusetts Boston 3
University of Sydney 3
Wuhan University 3
Southern Illinois University at Carbondale 3
University of Alberta 3
University of Queensland 3
Johannes Gutenberg University Mainz 3
University of Texas System 3
Emory University 4
Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore 4
Google Inc. 4
Brookhaven National Laboratory 4
Universitat Politecnica de Catalunya 4
University of Sao Paulo 4
The University of Western Ontario 4
IBM Research 4
Beihang University 4
AT&T Inc. 4
University of Washington, Seattle 4
National University of Singapore 4
Athens University of Economics and Business 4
Monash University 4
Boston University 4
Massachusetts Institute of Technology 4
Shanghai Jiaotong University 4
Microsoft Corporation 4
Sharif University of Technology 4
University of Pisa 4
Yahoo Research Barcelona 4
Case Western Reserve University 5
University of Texas at San Antonio 5
Ohio State University 5
Dalian University of Technology 5
Rice University 5
University of Turin 5
University of Antwerp 5
Renmin University of China 5
New Jersey Institute of Technology 5
The University of North Carolina at Chapel Hill 5
University of Southern California 5
Rutgers, The State University of New Jersey 5
Pennsylvania State University 6
Delft University of Technology 6
AT&T Laboratories Florham Park 6
Kyoto University 6
University of Massachusetts Amherst 6
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 6
Ludwig Maximilian University of Munich 6
University of California, Santa Barbara 6
University of Minnesota Twin Cities 6
Yahoo Inc. 6
Purdue University 7
University of Texas at Austin 7
University of Florida 7
University of Maryland 7
Microsoft Research 7
Ben-Gurion University of the Negev 7
University of California, Riverside 7
Federal University of Minas Gerais 7
University of Wisconsin Madison 7
Aalto University 7
Rutgers University-Newark Campus 8
Nanyang Technological University 8
Oregon State University 8
Xi'an Jiaotong University 8
Stony Brook University 8
Nanjing University 8
Peking University 9
Florida International University 9
IBM Thomas J. Watson Research Center 9
Georgia Institute of Technology 9
Yahoo Research Labs 9
National Taiwan University 10
Stanford University 10
University of Science and Technology of China 10
University of Melbourne 10
Virginia Tech 10
University of Illinois at Chicago 10
Hong Kong University of Science and Technology 11
Rensselaer Polytechnic Institute 11
University of Texas at Arlington 12
Cornell University 12
University of Calabria 12
NEC Laboratories America, Inc. 15
Northwestern Polytechnical University China 16
University of Technology Sydney 16
Simon Fraser University 17
University of Illinois at Urbana-Champaign 18
Chinese University of Hong Kong 19
Tsinghua University 26
Carnegie Mellon University 33
Arizona State University 45

ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD)
Archive


2017
Volume 11 Issue 3, April 2017

2016
Volume 11 Issue 2, December 2016
Volume 11 Issue 1, August 2016
Volume 10 Issue 4, July 2016 Special Issue on SIGKDD 2014, Special Issue on BIGCHAT and Regular Papers
Volume 10 Issue 3, February 2016

2015
Volume 10 Issue 2, October 2015
Volume 10 Issue 1, July 2015
Volume 9 Issue 4, June 2015
Volume 9 Issue 3, April 2015 TKDD Special Issue (SIGKDD'13)

2014
Volume 9 Issue 2, November 2014
Volume 9 Issue 1, October 2014
Volume 8 Issue 4, October 2014
Volume 8 Issue 3, June 2014
Volume 8 Issue 2, June 2014
Volume 8 Issue 1, February 2014 Casin special issue

2013
Volume 7 Issue 4, November 2013
Volume 7 Issue 3, September 2013 Special Issue on ACM SIGKDD 2012
Volume 7 Issue 2, July 2013
Volume 7 Issue 1, March 2013

2012
Volume 6 Issue 4, December 2012 Special Issue on the Best of SIGKDD 2011
Volume 6 Issue 3, October 2012
Volume 6 Issue 2, July 2012
Volume 6 Issue 1, March 2012
Volume 5 Issue 4, February 2012

2011
Volume 5 Issue 3, August 2011
Volume 5 Issue 2, February 2011

2010
Volume 5 Issue 1, December 2010
Volume 4 Issue 3, October 2010
Volume 4 Issue 4, October 2010
Volume 4 Issue 2, May 2010
Volume 4 Issue 1, January 2010

2009
Volume 3 Issue 4, November 2009
Volume 3 Issue 3, July 2009
Volume 3 Issue 2, April 2009
Volume 3 Issue 1, March 2009
Volume 2 Issue 4, January 2009

2008
Volume 2 Issue 3, October 2008
Volume 2 Issue 2, July 2008
Volume 2 Issue 1, March 2008
Volume 1 Issue 4, January 2008

2007
Volume 1 Issue 3, December 2007
Volume 1 Issue 2, August 2007
Volume 1 Issue 1, March 2007
 
All ACM Journals | See Full Journal Index

Search TKDD
enter search term and/or author name